ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุดเขต ปูตินันท์
ชื่อเรื่อง สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาท้องถิ่นของเรา ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
หัวเรื่อง เทศบาลนครเชียงใหม่;สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 184 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 134-139
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545