ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัณนิดา อุปหนอง
ชื่อเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถภาพของครูสังคมศึกษาที่สอนสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน = Reinforcing competency of social studies teachers teaching history schools of strands in Mathayom Suksa Level Lamphun Educational Service Areas
หัวเรื่อง เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน;ครูสังคมศึกษา -- ลำพูน;การสอน;สมรรถภาพในการทำงาน;ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จำนวนหน้า ฎ, 152 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 121-125
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552