ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สินานาถ สุวรรณโชติ
ชื่อเรื่อง การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดให้เหตุผลเชิงจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี = Construction of moral reasoning skill exercise for mathayom suksa I students at Surathani 2 school, Amphoe Mueang Surathani สินานารถ สุวรรณโชติ
หัวเรื่อง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 -- นักเรียน;จริยธรรมของผู้เรียน;เหตุผล;นักเรียน -- สุราษฎร์ธานี
จำนวนหน้า ซ, 191 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [76]-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547