ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sudapon Panyaprouks
ชื่อเรื่อง Development of an instructional model based on social constructivism for enhancing essential social skills in modern teaching profession = การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เชิงสังคมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่จำป็นสำหรับวิชาชีพครูยุคใหม่
หัวเรื่อง Teachers;Social skills
จำนวนหน้า k, 120 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Curriculum and instruction
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Curriculum and instruction)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 93-107
ภาษา English
ปีการศึกษา 2014