ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรรณิกา คันธรส
ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการใช้ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในการสอนวิชาการเขียนจดหมายและโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจ สำหรับผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3
หัวเรื่อง โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่;ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน -- เชียงใหม่;การเขียนจดหมาย;กลุ่มสัมพันธ์;กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 165 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 91-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541