ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชโรบล จริยฐิตินันท์
ชื่อเรื่อง การใช้กลวิธีการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่อส่งเสริมการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตระดับปริญญาตรี = Use of critical reading strategies to promote critical reading and thinking of undergraduate students
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร -- นักศึกษา;ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน;การส่งเสริมการอ่าน;ความคิคอย่างมีวิจารณญาณ
จำนวนหน้า ฌ, 115 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 72-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547