ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกศินี ศรีรัตน์
ชื่อเรื่อง การใช้กลวิธี จี เอส เค เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านและความสามารถ ในการเขียนย่อความภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ = Using GSK strategies to enhance english reading comprehension and summary writing ability of english major studdents of Rajabhat Institute Chiangmai
หัวเรื่อง สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ -- นักศึกษา;ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน;ภาษาอังกฤษ -- การเขียน;ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
จำนวนหน้า ฌ, 96 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 70-75
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547