ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิชินี เดือนดาว
ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมการตอบสนองต่องานเพื่อนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ความสามารถในการประเมินงานเขียนของตนเองและเจตคติต่อการเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Using peer feedback activity to develop english writing ability, self-evaluation ability, and attiude toward english writing of undergraduate students
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์ -- นักศึกษา;ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา);กิจกรรมการเรียนการสอน
จำนวนหน้า ซ, 125 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 68-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552