ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สาริศา แก้วอินตา
ชื่อเรื่อง การใช้การอ่านอย่างกว้างขวางเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความรู้คำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Using extensive reading to promote English reading comprehension and vocabulary knowledge among Prathom Suksa 6 students
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์;ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
จำนวนหน้า ฌ, 94 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 64-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555