ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นรมน บุรีแก้ว
ชื่อเรื่อง การใช้การสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงานที่เน้นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคม ของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Use of Task-Based language teaching focused on interaction patterns to enhance english listening-speaking abilities and social skills of expanding level students
หัวเรื่อง โรงเรียนพระหฤทัย;ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);กิจกรรมการเรียนการสอน;นักเรียน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 95 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 63-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552