ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิรัชชา เงินดี
ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมที่เน้นความฉลาดทางอารมณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ และลดความวิตกกังวลในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Using emotional intelligence-based activities to promote English speaking and writing abilities and to reduce classroom anxiety of undergraduate students
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา);ความฉลาดทางอารมณ์;ภาษาอังกฤษ -- การพูด;ภาษาอังกฤษ -- การเขียน;ความวิตกกังวล
จำนวนหน้า ซ, 109 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62-66
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547