ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อาทิตย์ แฮมเมอรี่
ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมตามแนวคิดโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความคงทนในการจำและทัศนคติเชิงบวกของผู้เรียน = Use of neurolinguistic programming activities to promote English vocabulary knowledge, retention and positive attitudes of the learners
หัวเรื่อง โรงเรียนชลประทานผาแตก (ปัญญาพลอุปถัมภ์);ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์;ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);กิจกรรมการเรียนการสอน;นักเรียนมัธยมศึกษา -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ซ, 86 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 60-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552