ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เอกรัฐ อินทร์แสง
ชื่อเรื่อง ผลของการใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายที่มีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- การเขียน;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย;เรียงความ;ภาษาอังกฤษ -- อรรถศาสตร์;ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จำนวนหน้า ฌ, 107 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 55-59
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539