ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภาณุวัฒน์ รังสรรค์
ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางเพื่อส่งเสริมความรู้คำศัพท์และความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของพระนิสิต = Using extensive reading activities to promote english vocabulary knowledge and writing ability among monk students
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา);ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา);ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
จำนวนหน้า ฌ, 114 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 50-55
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555