ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิชชุดา ชูกิตติพงษ์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์รูปแบบการเรียบเรียงความคิดในบทอ่านเชิงอธิบายในหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- แบบเรียน;การอ่าน;ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จำนวนหน้า ซ, 185 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 175-184
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536