ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและอัตลักษณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านกระบวนการแก้ปัญญาในไฮไฟว์ = Study of undergraduate students' english reading ability and identity via problem-solving process on Hi5
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา);กิจกรรมการเรียนการสอน
จำนวนหน้า ฐ, 157 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 117-126
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552