ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เพชรรัตน์ ศรีนุต
ชื่อเรื่อง การเรียนภาษาอังกฤษทางอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ = Internet English learning to promote English writing skill and English learning motivation
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา);ภาษาอังกฤษ -- การเขียน;อินเตอร์เน็ต;นักศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ญ, 109 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [71]-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548