ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรวีนัส วุฒิสารวัฒนา
ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมการสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานต้อนรับในโรงแรมทางด้านฟัง พูดภาษาอังกฤษ และความรู้ทางวัฒนธรรม = Use of communicative activities to enhance English listening-speading ability and cultural knowledge of hotel receptionists
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- การพูด;ภาษาอังกฤษ -- การฟัง;พนักงานต้อนรับ -- เชียงใหม่;โรงแรม -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ซ, 93 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [65]-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547