ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤษณะ สุยะอ้าย
ชื่อเรื่อง การใช้เทคนิคการส่งเสริมความคิดโดยใช้ภาพเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญาตรี = Using visual thinking techniques to promote english reading and creative writing abilities of undergraduate students
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ (อินทนนท์) -- นักศึกษา;ภาษาอังกฤษ -- การสอนด้วยสื่อ;ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
จำนวนหน้า ฌ, 98 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [59-62]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552