ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นฤทัย ทองเที่ยง
ชื่อเรื่อง กิจกรรมที่ใช้กลวิธีการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษและการเรียนรู้คำศัพท์ของผู้เรียนระดับเตรียมความพร้อม = Using learning strategy activities to promote English listening ability and vocabulary learning of preparatory level learners
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- การฟัง;ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
จำนวนหน้า ซ, 127 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [57]-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549