ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปณิสา สอนสุวิทย์
ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ และเจตคติเชิงบวกของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Using multiple intelligences activities to promote english oral presentation ability and positive attiudes of developing level students
หัวเรื่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่;ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);กิจกรรมการเรียนการสอน;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 103 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [47-49]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552