ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อลงกต ปัญญาจันทร์
ชื่อเรื่อง การส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษความซาบซึ้งในวรรณคดีและความสามารถในการอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมแวดวงวรรณกรรม = Promotion of English reading comprehension, literary appreciation and English discussion ability through literature circle activity
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศจังหวัดพะเยา;การอ่านขั้นอุดมศึกษา;ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน;ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
จำนวนหน้า ฎ, 211 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [117]-126
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551