ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พระภูวดล ปิยสีโล
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเองในการอ่านภาษาอังกฤษกับการอบรมเลี้ยงดูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษแบบกว้างขวาง = Relationship between self-directed learning in English reading and child rearing practices of prathom suksa 6 students using English extensive reading activities พระภูวดล ปิยสีโล
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน;ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
จำนวนหน้า ฎ, 133 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [100]-106
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549