ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิตา ทายะติ
ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมเว็บเควสเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และความสามารถทางการพูดนำเสนอของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Using WebQuest activities to promote English reading comprehension and oral presentation ability of undergraduate students
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา);ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน;ภาษาอังกฤษ -- การพูด;กิจกรรมการเรียนการสอน
จำนวนหน้า ฎ, 161 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551