ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มาลี เทวกุล ณ อยุธยา
ชื่อเรื่อง การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับต้น = Environmental content-based instruction to promote English reading and writing abilities and conservation awareness of beginner level students
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน;ภาษาอังกฤษ -- การเขียน;สิ่งแวดล้อม
จำนวนหน้า ก-ฎ, 143 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ )) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 75-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550