ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อมร สวัสดิ์รักษ์
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการสอนของครูภาษาไทยดีเด่นที่ใช้การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ระดับประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่;ครูภาษาไทยดีเด่น -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม;การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่;ครูประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 137 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 90-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541