ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรสุดา อินทร์สาน
ชื่อเรื่อง ผลจากการอ่านวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมกันคิดร่วมกันซิปปาโมเดลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = The effects of analytical thinking skill from using cooperative Learning (NHT) with CIPPA model of Mathayom Suksa 4 students
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การอ่าน;การอ่าน -- กิจกรรมการเรียนการสอน;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ซ, 143 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 90-94
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554