ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นีรนาท กล่ำคลัง
ชื่อเรื่อง สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน -- เชียงใหม่;ครูภาษาไทย -- เชียงใหม่;ภาษาไทย -- หลักสูตร
จำนวนหน้า ฌ, 99 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541