ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัททิรา วิภวภิญโญ
ชื่อเรื่อง ความรู้ทางภาษาศาสตร์และการนำไปใช้ในการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของครูผู้สอนภาษาไทย ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);ครู -- ไทย (ภาคเหนือ);ภาษาศาสตร์
จำนวนหน้า ช, 108 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 68-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538