ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นวพร พันธุ์ขาวสอาด
ชื่อเรื่อง การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง = Using the computer-based exercises to solve cluster pronunciation problems of Mathayom Suksa 3 students at Bunyawat Wittayalai school, Lampang Province
หัวเรื่อง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย;ภาษาไทย -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;การอ่านขั้นมัธยมศึกษา -- ลำปาง;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จำนวนหน้า ฌ, 101 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 59-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555