ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรพรรณ วังซ้าย
ชื่อเรื่อง การใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาความรู้ทางหลักภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Using cooperative Learning to Develop Thai usage knowledge of Prathom Suksa 4 Students
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ลำปาง;การทำงานกลุ่มในการศึกษา
จำนวนหน้า ซ, 132 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 52-55
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2555