ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิทัย พฤกษาธำรงกุล
ชื่อเรื่อง การสร้างแบบฝึกการอ่านการเขียนตัวอักษรล้านนาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวเรื่อง ภาษาล้านนา -- ตัวอักษร -- แบบฝึกหัด;ภาษาล้านนา -- การอ่าน -- แบบฝึกหัด;ภาษาล้านนา -- การเขียน -- แบบฝึกหัด;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า จ, 163 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 39-42
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538