ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัษนัย กางมูล
ชื่อเรื่อง การฟื้นฟูอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาผ้าซิ่นตีนจกของชุมชนบ้านท้องลับแล ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Community identity revitalization through the wisdom of Pha Sin Tin Jok in Ban Thong Lap Lae, Fai Luang Sub-district, Lap Lae District, Uttaradit Province
หัวเรื่อง ตำนาน -- ลับแล (อุตรดิตถ์). ตำบลฝายหลวง;วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ลับแล (อุตรดิตถ์). ตำบลฝายหลวง;ผ้าทอ -- ลับแล (อุตรดิตถ์). ตำบลฝายหลวง;บ้านท้องลับแล (อุตรดิตถ์)
จำนวนหน้า ณ, 274 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 200-206
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552