ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปัทมาภรณ์ พรดวงคำ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์วรรณกรรมโดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ = Development of literature analysis ability by using Inquiry cycle for Mathayom Suksa 4 Students at Bankheknoi School, Phetchabun Province
หัวเรื่อง วรรณกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);วรรณคดีไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);วรรณกรรม -- การวิเคราะห์;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จำนวนหน้า ญ, 243 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 109-116
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555