ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปพิชญา พรหมกันธา
ชื่อเรื่อง การสอนเขียนบทร้อยกรองโดยใช้รูปแบบเน้นกระบวนการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หัวเรื่อง โรงเรียนเชตุพนศึกษา;กวีนิพนธ์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);กวีนิพนธ์ -- การเขียน;กลอน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);กลอน -- การเขียน
จำนวนหน้า ฏ, 220 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [79]-84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541