ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัชตพล ชัยเกียรติธรรม
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์การใช้คำทับศัพท์ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่มีผลต่อการเขียนคำทับศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่;ภาษาไทย -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);ภาษาไทย -- คำศัพท์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);หนังสือพิมพ์ -- การวิเคราะห์
จำนวนหน้า ซ, 198 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [71]-75
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2543