ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิมพิมล จันต๊ะวงค์
ชื่อเรื่อง การใช้รูปแบบการสอนแบบแคทส์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Using the CATS teaching model to develop the abilities of analytical thinking in reading and writing Thai language of Mathayom Suksa 1 students
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา);ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
จำนวนหน้า ซ, 114 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [64]-65-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554