ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริวรรณ ตุ้ยยวง
ชื่อเรื่อง การสร้างชุดการสอนอ่านและเขียนอักษรล้านนา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
หัวเรื่อง ภาษาล้านนา -- การสอนด้วยอุปกรณ์;ภาษาล้านนา -- ตัวอักษร;ภาษาล้านนา -- การอ่าน;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฉ, 176 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [42]-46
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539