ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พวงผกา หลักเมือง
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สำนวนโวหารเชิงมโนทัศน์ในตำนานของล้านนา = Conceptual analysis of idioms in lan na legends
หัวเรื่อง ภาษาล้านนา -- สำนวนโวหาร;ภาษาไทยถิ่นเหนือ;ตำนาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฌ, 470 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [239-253]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552