ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิมพ์นิภา เด่นแก้ว
ชื่อเรื่อง วิเคราะห์อวัจนสารในวรรณคดีร้อยกรองจากหนังสือภาษาไทยชุดวรรณวิจักษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวเรื่อง วรรณคดีไทย -- ประวัติและวิจารณ์;วรรณคดีไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จำนวนหน้า ฉ, 211 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [205]-210
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539