ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประคองศรี นิลโขง
ชื่อเรื่อง สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนนิทานพื้นบ้าน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 8
หัวเรื่อง นิทานพื้นเมือง;นิทาน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ไทย (ภาคเหนือ);ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ด, 149 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [113]-118
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539