ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัตดารา มกรมณี
ชื่อเรื่อง ผลของการใช้รูปแบบการสอนตามกรอบแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้เองในการเรียนวรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
หัวเรื่อง วรรณคดีไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);นักเรียนมัธยมศึกษา -- กรุงเทพฯ
จำนวนหน้า ญ, 175 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;ขาดหน้า 122, 124 ต้นฉบับไม่มี;บรรณานุกรม: แผ่น 52-56
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545