ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อิสรีย์ ศิริรัตน์
ชื่อเรื่อง การอบรมพนักงานสาธารณสุขต่างด้าวโดยการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Health promotion training program for public health immigrant workers of San Sai District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง สาธารณสุข -- สันทราย (เชียงใหม่);การส่งเสริมสุขภาพ -- สันทราย (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ญ, 106 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552