ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วราภรณ์ จิโนรส
ชื่อเรื่อง เปรียบเทียบอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกับนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง โรคเอดส์;นักเรียน -- เชียงราย;นักเรียนอาชีวศึกษา;นักเรียนมัธยมศึกษา
จำนวนหน้า ญ, 144 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [112]-121
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538