ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิสิฐ พรหมเผ่า
ชื่อเรื่อง กระบวนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = The Performance process of operating procedures of gold quality of health promoting school, Wattanothaipayap school, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ;อนามัยโรงเรียน -- เชียงใหม่;โรงเรียน -- บริการส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 123 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ))) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556