ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อาริยา นภาพงษ์
ชื่อเรื่อง กระบวนการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมโดยใช้รูปแบบคาราวานเสริมสร้างเด็กในอำเภอแม่ฮ่องสอน = Holistic child development process through child promotion caravan model in Mueang Mae Hong Son district
หัวเรื่อง เด็ก -- แม่ฮ่องสอน;การพัฒนาเด็ก -- แม่ฮ่องสอน
จำนวนหน้า ก-ฎ, 104 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น92-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550