ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุวิทย์ สมบัติ
ชื่อเรื่อง กระบวนการพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนเขื่อน จังหวัดแพร่
หัวเรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนเขื่อน;เด็ก -- สุขภาพและอนามัย -- แพร่;เด็ก -- การดูแล -- แพร่;พัฒนาการของเด็ก -- แพร่
จำนวนหน้า ฌ, 117 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 97-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2540