ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มนันยา ทาศิริ
ชื่อเรื่อง กระบวนการจัดการความเครียดสำหรับพนักงานกสิกรไทย สาขาถนนท่าแพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = Stress management process for Kasikornthai Bank employees, Tha Pae road branch, Mueang Chiang Mai district
หัวเรื่อง ความเครียด (จิตวิทยา);การบริหารความเครียด;ความเครียดในการทำงาน;ธนาคารกสิกรไทย -- พนักงาน;พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 111 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 96-99
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557