ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนาวรรณ์ วงค์สวัสดิ์
ชื่อเรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ = Process for driving health constitution in Muangmor Sub-district , Mueang Phrae District
หัวเรื่อง สุขภาพ -- แพร่. ตำบลเหมืองหม้อ;การส่งเสริมสุขภาพ -- แพร่. ตำบลเหมืองหม้อ
จำนวนหน้า ฌ, 103 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554