ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศรีทรงชัย รัตนเจียมรังษี
ชื่อเรื่อง กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพผุ้ป่วยวัณโรค ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Community participation process in health care for Tuberculosis patients, Ontai Sub-district, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province ;Community participation process in health care for Tuberculosis patients, Ontai Sub-district, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่;ผู้ป่วย -- การดูแล
จำนวนหน้า ญ, 82 แผ่น : แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 69-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555